Në rast të defekteve, të mbuluara nga garancioni, apo jo, ju mund ti raportoni ato me anë të këtij formulari. Për një kohë të shkurtë ju do të kontaktoheni nga shërbimi ynë i Servisimeve.

*Specifikimi i problemit

*LOKACIONI PËR SHËRBIM

*RIPARIM ME GARANCION

After sending the request for service will be sent to "Acknowledgement of receipt of the service request" with the assigned identification code service case at the given email. This identifier should be retained for any subsequent communication with the service department. In case you do not receive this confirmation, we kindly ask you to verify receipt of your order by phone. Thank you.