Sporting
Shporta

#SPORTING 60 Years of Success

Profili i kompanise

Kompania ka traditë shumëvjeqare në lëmin e paisjeve sportive, dyqani i parë i menaxhuar nga pronarët e Sporting daton ne vitin 1963.

Për më shumë se 20 vjet, suksesi i SPORTING është rritur gjithmonë nga fleksibiliteti, menaxhimi strikt i rrezikut, dhe fokusi në tregëtinë dhe prodhimin e paisjeve sportive sa më kualitative.

Sot, biznesi jonë perfshinë tregëtinë ndërkombëtare,importin dhe shitjen me shumicë e pakicë të paisjeve sportive në Kosove,Maqedoni dhe Shqipëri.Që nga themelimi i kompanisë e deri në ditët e sotme volumi i shitjeve është në rritje konstante.

 Cilësia e materialeve të përdorura, dizajni i pajisjeve të prodhuara, respektimi i kërkesave teknike të çdo sporti dhe shërbimi i ofruar para dhe pas shitjes: të gjitha këto karakteristika kanë ndihmuar SPORTING-un për të përmbushur të dy kërkesat e klientëve institucionalë, si dhe nevojat e sportistëve.

 Mision i SPORTING është krijimi i vlerave të reja, mbajtja dhe konsolidimi i stabilitetit të biznesit dhe lidershipi në tregun e Kosoves dhe rajon.

 Për të arritur këto synime do të përdoren strategji nga më të ndryshmet, duke perfshirë përpjekjet per të ulur kostot, rritjen eefikasitetit operacional, permiresimin e cilesise se produkteve dhe te sherbimit, si dhe venien ne perdorim te teknologjive me te fundit. Strategjia jone bazohet në rritje afatgjate të kontrolluar dhembështetëse, duke u bazuar në menaxhimin strikt të rrezikut. Këto cilësi sigurojnë një platformë solide për aktivitetet tona tregtare. Pavarësia jonë na bën të mundur që të ndjekim synime afatgjata veçmas tendencave afatshkurtra të tregjeve.


Shiko profilin e kompanisë në PDF : Winter Catalogue

Shkarko profilin e kompanisë në PDF : Katalog