Sporting
Shporta

#SPORTING 60 Years of Success

Kushtet e Marrëveshjes

PAGESA

Ju mund të paguani porosinë paraprakisht - nëpërmjet xhirollogarisë ose me para të gatshme me pranimin e produktit.. Ju lutemi tregoni metodën e dëshiruar të pagesës kur plotësoni urdhërblerjen.

Pagesa përmes xhirollogarisë

Ju mund të paguani produktin e zgjedhur me pagesë direkte në llogarinë tonë. Fatura e produkteve te zgjedhura do t'ju dërgohet me e-mail, brenda një dite pune pasi ta bëni porosinë tuaj.

Pagesa gjatë pranimit të produktit

Pagesa gjatë pranimit të produktit bëhet me para të gatshme te cilat dorëzohen tek korrieri i autorizuar cili e sjellë mallin.Me kete rast nenshkruhet fletepagesa e cila mbetet dëshmi e pagesës.

Të drejtat për të ndryshuar përmbajtjen

SPORTING rezervon të drejtën për të ndryshuar, pezulluar (në kohë të përkohshme ose të qëndrueshme) çdo përmbajtje ose shërbim në web faqe pa njoftim paraprak.

Mbrojtja e privatësisë

SPORTING obligohet për mbrojtjen e privatësisë së klientëve të saj. Të gjitha të dhënat e konsumatorëve / blerësve do të mbahen në mënyrë strikte dhe do të jenë në dispozicion vetëm për punonjësit dhe bashkëpunëtorët që kanë nevojë për këtë informacion për të kryer punën. Të gjithë punonjësit e SPORTING janë përgjegjës për respektimin e parimeve të privatësisë.

Reklamacionet

Kur të pranoni dërgesën, ju duhet të shikoni me kujdes paketën dhe të përcaktoni se nuk ka dëmtime të dukshme. Nëse vëreni se produkti ka ndonjë defekt të rëndësishëm dhe dyshoni se produkti mund të jetë i dëmtuar, refuzoni pranimin e dërgesës dhe na informoni menjëherë. Nëse dërgesa duket të jetë pa dëmtim,pranoni dërgesën dhe nënshkruani letrën e pranimit nga korrieri.

Nëse e keni pranuar dërgesën dhe pas hapjes së kutisë, gjeni se mallrat e dorëzuara nuk korrespondojnë me porosinë ose të dhënat në faturë, ju lutemi na informoni sa më shpejt që të jetë e mundur dhe përshkruani se çfarë lloj problemi keni. Pas kësaj, ne do t'ju njoftojmë për veprime të mëtejshme.